Vittra-stenen måste vara kvar


1975 gjordes grunderna till de 17 husen i stugbyn, samtidigt lades vatten och avlopp i mark. Byggherre var AB Kasper Höglund, ett företag i NAB (Nya Asfalt AB). Slutbesiktningen av hela byn var den 10 november 1979.

Den 15 oktober 1978 träffades ett avtal som innebar att på uppdrag av Nya Asfalt AB Göteborg så skulle Bygg-Oden AB uppföra och sälja en fritidsanläggning i Hallen till ett pris av 10 914 000 kr.

Bostadsföreningen bildad

Bostadsrättsföreningen Ol-Jons By bildades den 20 oktober 1978 och den 15 november skrevs ett avtal med Bygg-Oden AB och Brf Ol-Jons By. 

I bygget av stugbyn var också Hallströms & Nisses Bygg AB, Duveds Rörservice, Svedins Rörservice och elfirman El-Ås inblandade.

Under byggtiden såldes andelar av By-Byggarna, också ett företag i Nya Asfalt-koncernen.

Första boendet i byn var vecka 9, 1979 i hus 1 och 2. Familjen Åström i hus 2 finns fortfarande kvar som andelsägare i stugbyn.

Den 1 januari 1991 övertog bostadsrättsföreningen de andelar som ägdes av NCC för 1 kr per andel. Därmed blev bostadsrättsföreningen helt självständig.

Byvärdsparet Uno och Ulla Edström skötte stugbyn fram till 1 mars 1995 då Pär-Örjan och Sabine Pålsmarker tog över byvärdssysslan.

Ursprungsnamnet

Namnet Ol-Jons kommer från en tidigare ägare av marken där stugbyn är uppförd som hette Olof Jonsson, kallad ¨OL Jonsa¨. Han levde från 1848 till 1938.

Det höll på att gå åt skogenEn rolig anekdot vid bygget av stugbyn är historien om ¨vittra stenen¨. 

Efter att man påbörjat gräv- och markarbetena så började allt att gå fel och krångla. En äldre dam från byn passerade bygget och fick höra om alla problemen. Det är väl inte så konstigt, sade hon, att ni har problem, ni har ju flyttat ¨vittra stenen¨. Stenen lades tillbaka på sin plats och sedan gick allt bra igen. 

¨Vittra stenen¨ ligger bredvid sandlådan, och dess topp syns än idag. Förhoppningsvis kommer den aldrig att bli flyttad igen.

Trots sin ålder är stugbyn fortfarande i mycket bra skick och har en hög standard på husen.

Den är en stor tillgång för Hallenbygden som boende för turister och hemvändare.

Adress

Ol-jons By, Oljonsvägen 3, 845 91 Hallen
Telefon Mobil: 070-6017164