Hallens kyrka

Hallens kyrka uppfördes redan på 1200-talet. I likhet med andra, samtida kyrkor runt Storsjön hade den rektangulärt långhus med brant sadeltak. Den kyrkan är nu borta, men rester av dess murar ingår i den nuvarande kyrkans sydmur och västgavel. Hallen nämns som egen församling redan år 1316. 1200-talskyrkan blev med tiden för liten och år 1776 stod den nuvarande kyrkan färdig. Byggmästare var Per Olofsson i Dillne, Oviken, som också uppfört klockstapeln år 1756.

Altaruppsatsen och predikstolen är verk av Norrlands kanske främste bildhuggare på 1700-talet, John Edler d ä från Lockne, Jämtland. Altaruppsatsen kan stilmässigt hänföras till barocken, medan predikstolen med sin svängda korg visar Edlers insikt i tidens modestil, rokokon. Altartavlan och den nedanför placerade s k predellmålningen är verk från omkring år 1800 av Pehr Sundin från Sunne, Jämtland.

Nuvarande klockstapel har tolv spånklädda stolpar som bär upp klockavsatsen med sitt åttakantiga takfall, som nedtill avslutas med en fris av svarvade balusterdockor. Stapeln kröns av en lökkupol med smäcker spira.

Klockstapeln var rivningshotad i samband med restaureringen 1890-93 men räddades genom överintendentsämbetets ingripande. Under restaureringen 1956-57 reparerades även stapeln.

I klockstapeln hänger tre klockor. Den minsta är från 1668 gjuten hos Meyer i Stockholm, mellanklockan är en omgjutning av den äldre medeltida klockan även denna utförd hos Meyers 1669. Den stora klockan är donerad av hemmansägare Erik Persson och hans hustru Ursila, Våge, år 1939. Den är gjuten hos Brieholtz i Stockholm.

Adress

Ol-jons By, Oljonsvägen 3, 845 91 Hallen
Telefon Mobil: 070-6017164